Home/Blog

Fresh Master of Arts en transmens Elijah van Soldt doet voor (IM)POSSIBLE BODIES een aantal vingeroefeningen. In hun blogs geeft hen een eigen visie op de onderwerpen van het festival en stof tot nadenken voor de lezer. Corresponderen met Elijah? 

Mail: elijah@impossiblebodies.nl